Algemene Voorwaarden
Marieke Heijmans Pilatespraktijk


Inschrijven, tussentijds inschrijven en opzeggen

Je meldt je aan voor de wekelijkse Pilateslessen van 1 uur door middel van inschrijving.

Het cursusjaar loopt van augustus tot en met juli van het volgend jaar(schoolvakanties geen les). Men betaalt aan het begin van ieder kwartaal d.m.v. een factuur. Bij tussentijds inschrijven betaalt men naar ratio. Opzeggen kan aan het eind van ieder kwartaal.


Hoogte bedrag en BTW

Het bedrag à € 87,50 per kwartaal staat eveneens vermeld op het inschrijfformulier. Genoemde prijs is inclusief BTW.


Wijze van betalen cursussen, annulering en restitutie

Betaling van het cursusgeld graag binnen 14 dagen na factuurdatum overmaken onder vermelding van naam en factuurnummer. Op bankrekening NL20 ASNB 0707 2281 90 t.n.v. M.H.W. Heijmans te Den Bosch.

Indien de betalingstermijn wordt overschreden kan €5,- aan administratie kosten per aanmaning in rekening worden gebracht.

Bij blessures, aandoeningen, ongeval of andere geldige reden waarbij sprake is van overmacht kan een gedeelte van het lesgeld worden gerestitueerd.


Uitval van de les

Indien een les onverhoopt uitvalt wordt de les op een later tijdstip ingehaald.


Aansprakelijkheid

Marieke Heijmans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, verlies, diefstal en vernieling van eigendommen. De Pilatestraining is geheel voor eigen risico.


Onvoorzien

In gevallen waarin deze bepaling niet voorzien beslist Marieke Heijmans